Om os / Vedtægter

Vedtægter

Reglerne skal til enhver tid overholdes.
Hvis de ikke bliver overholdt, kan det medføre bortvisning.
Der ville jævnligt være teknisk kontrol af bilerne af hensyn til sikkerheden for en selv men ik mindst også andre.

1. Bestyrelsen har mødepligt til alle arrangementer.
2. Kontingent 300kr. pr. husstand, dog hvis hr. og frøken/fru. har hver sin bil er det     kontingent for begge (betales i feb) Hvis kontingent ikke betales er der ingen kørsel
3. Kørselsgebyr medlemmer. 150kr. Ikke medlemmer 200kr (Kan sættes op ved dyre terræner)
4. Der må godt køres med uindregistrerede biler. Men kun af klubbens medlemmer og bilerne skal overholde lovens krav til SYN.
Bilerne skal godkendes af bestyrelsen før løb.
5. Som minimum skal mavesele anvendes ved terrænkørsel..
6. Dyr har ingen adgang i bilerne under terrænkørsel.
7. Hunde skal udenfor bilerne holdes i snor.
8. Brandslukker og kniv/selesaks skal forefindes i bilerne.
9. Ingen løse genstande under terreænkørsel.
10. Der må ikke køres på en sådan måde at der graves huller.
11. Der accepteres ikke brug af stoffer ved arrangementerne.
12. Der må ikke køres i påvirket tilstand.
13. Skovl (el. andet til opsamling) skal forefindes i bilerne.
14. Sæk (el. andet til evt. spild) skal forefindes i bilerne.
15. Børn der færdes i kørselsterrænet skal være ifølge voksen
16. Hvis der sker sammenstød mellem biler i kørselsregi, er klubben UDEN ansvar. Det er således op til de involverede parter at klare ansvarsspørgsmål selv!
17. Når terrænet forlades skal lygter, ruder, spejle, nummerplader, vaskes/renses før kørsel på offenlig vej. 
18. Hvis medlemmer af klubben bliver taget i af køre tærren uden tilladelse af lodsejeren.
Vil de blive ekskluderet af klubben.
 
19. Overtrædelse af reglerne kan medføre ØJBLIKKELIG bortvisning !!!!
 
MILJØPOLITIK.
1. Cigaretskodder samles op.
2. Al unødig tomgangskørsel (over 3 min.) er forbudt.
3. Oliespild osv fra bilerne er ikke tilladt.. Ved uheld samles der op med det samme.   Ved gentagne uheld med samme bil, kan man bortvises...
4. Al form for skral etc. skal fjernes.
GÆLDENDE FOR ALLE PUNKTER ER AT KONTROL KAN FOREKOMME OG HVIS KRAVENE IKKE ER OVERHOLDT, ER DER INGEN KØRSEL FOR PÅGÆLDENDE BIL !!!
 
 
4wd-team.dk | - DENMARK